Aktuellt

Aktuellt

På lördag 18 maj blir det premiär för Martin Thamberts och Klara Hellgrens workshop ”Spela i nuet” på Ingesunds musikhögskola!

Vad innebär det att spela i nuet?

Hur påverkar det ditt musicerande?

Hänger tankar och känslor ihop?

Vad händer i kroppen när vi tror på våra tankar?

Läs mer om workshopen i kalendariet!