Einstein on the beach

Einstein on the beach

Söndag 15 februari 19.30
Einstein on the beach

P. GLASS: KNEE PLAY 1-5
Ett hypnotiserande och vackert ljudkonstverk, som gör anspråk på att svara på det mesta!
Inledning av Eric Schüldt
Katarina Kammarkör
Hans Vainikainen, dirigent
Klara Hellgren, violin
Arvid Svenungsson, synt
Kiralina Salandy, Irma Schultz Keller, Peter Oskarson, textläsare
Fri entré!