Förklädd Gud

Förklädd Gud

Klara gästar Norrlandsoperans Symfoniorkester som konsertmästare 25-29 maj. På repertoaren står en kantat, ”Vår trädgård”, av  80-årsjubilaren Arvo Pärt, ett uruppförande, ”Mantra” av  Magnus Johansson samt ”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson. Läs mer om konserten 29 maj på norrlandsoperan.se