Projekt

Aktuella projekt

Förutom de enskilda uppdrag som Klara Hellgren engageras i är hon också drivande i dessa långsiktiga projekt och ensembler:

DUO KLAKIMARA

Bach och de dolda Koralerna

Duo Nova

Trio Nova

Ensemble Klärobskyr