Duo KLAKIMARA

Klara Hellgren – violin & Mika Takehara – slagverk

Ek

RÖRELSE

 TID

 RUM

Eär den fysikaliska storheten för rörelseenergi.

κίνησις ἐνέργεια 

Ny musik bredvid gammal musik. I olika rum, över tid, på otaliga scener.

Klara och Mika är två av Sveriges mest namnkunniga musiker som här strålat samman i en duo där de skapar nya klangvärldar. Tillsammans har de skapat ett djärvt program som är tänkt att utvecklas under många år, på många scener, nationellt och internationellt.

Några av Sveriges främsta tonsättare skriver nya verk till och i samarbete med

Duo KLAKIMARA:

Mats Larson Gothe

Katarina Leyman

Johan Ullén 

Benjamin Stearn

Ylva Fred

2021 spelas albumet  Ek in. På albumet samsas ny musik av ovan nämnda tonsättare med verken ”6 Melodies” av John Cage och ”Road Movies” av John Adams. Det musikaliska temat rörelse är det centrala.

”Every something is an echo of nothing”

-John Cage

”Rather than set up small engines of motivic materials and let them run free in a kind of random play of counterpoint, I used the fabric of continually repeating cells to forge large architectonic shapes, creating a web of activity that, even within the course of a single movement, was more detailed, more varied, and knew both light and dark, serenity and turbulence.”

-John Adams 

”Rörelse är den metafor som inramar Mikas och mitt samarbete. Det är det som gör det möjligt att förändra, förfina och utforska nya element i vårt konserterande över tid.”

-Klara Hellgren

”KLAKIMARA strävar efter att uppfinna nya tekniker och klanger där även användningen av musikernas kroppar, rörelser, röster och texter får framträda.”

-Mika Takehara

Ek

 Kinetisk energi (av grekiska kinesis”rörelse” och energeia ”arbete”) eller rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll.