Duo KLAKIMARA

Foto: Tina Axelsson

Klara Hellgren – violin & Mika Takehara – slagverk

”Minimalism. Små motiv i ständigt skiftande form, ständigt i rörelse, långsamt, snabbt, böjligt. I den här konserten tar vi er med på en resa in i minimalismens suggestiva värld där John Cages ”Six melodies” får representera de inre världarna och John Adams ”Road Movies” de yttre. Dessa verk är de centrala pjäserna i denna konsert kring vilka de andra verken får dansa”

”Every something is an echo of nothing”

-John Cage

”Rather than set up small engines of motivic materials and let them run free in a kind of random play of counterpoint, I used the fabric of continually repeating cells to forge large architectonic shapes, creating a web of activity that, even within the course of a single movement, was more detailed, more varied, and knew both light and dark, serenity and turbulence.”

-John Adams 

”Rörelse är den metafor som inramar Mikas och mitt samarbete. Det är det som gör det möjligt att förändra, förfina och utforska nya element i vårt konserterande över tid.”

-Klara Hellgren

”KLAKIMARA strävar efter att uppfinna nya tekniker och klanger där även användningen av musikernas kroppar, rörelser, röster och texter får framträda.”

-Mika Takehara